Marnar Bruk

Aktuelt

Aktuelt Kvae/Hapriks – Hva er dette?

Kvae/Hapriks – Hva er dette?

Hvite flekker. Gule flekker. Sevje som renner. Du har sikker lurt på hva dette er? Det vil vi forklare mer rundt her.

Når vi produserer Royal impregnert trelast bruker vi furu råstoff. Siden det er den type råstoff vil det ofte kunne forekomme det vi omtaler som harpiks utslag. Spesielt rundt kvistene, men av og til rundt margen. Hvor mye harpiks/kvae man får, og hvor lenge dette vedvarer, er umulig å si på forhånd da forekomster av kvae i hvert enkelt tilfelle vil variere.

Kvae/harpiks utslag på brun kledning – her har det også kommet i margen av trevirket.

En del av furuens iboende egenskaper er hapriks/kvae, noe som gjør nettopp furu så godt egnet for vårt nordiske klima da kvaen har en konserverende virkning på trevirket. Der det er stor andel kjerneved vil det alltid være mest kvae. Årsaken til dette er at cellene i kjerneveden er fylt med kvae. Når vi henter ut råstoffet tas dette fra sentrum av en furu stokk, og vil derfor kunne inneholde en stor andel av kjerneved med tilhørende kvae i cellene.

I selve Royal prosessen blir produktet kokt under vakuum, og en del av den naturlige kvaen blir da kokt ut. Men det kan fortsatt være betydelige mengder med kvae i treet.

Når beklednings produkter/terrasser blir montert vil produktene bli eksponert for sollys. Mørke farger har høyere varmeopptak enn lyse farger, og vil derfor være mest utsatt for videre utkok av kvae. Det må derfor forventes at det vil bli kvae utslag som vil se ut som hvite krystaller på de mørkeste produktene, mens det også vil forekomme på de lysere fargene, men i mindre grad.

Omfanget av kvae vil avta over tid. Den utkokte kvaen vil over tid slites naturlig av vær og vind, det er også mulig å skrape eller børste bort størknet kvae med en stiv børstet kost (ikke stål børste) dersom man ønsker en raskere prosess. Deretter vaskes overflaten for å få bort støvet som sitter igjen. Dette kan tilpasses til årlig vask, og om det er ønskelig kan de felter som har mye kvae utkok reoljes. Det gjøres oppmerksom på at en reoljing kan medføre nye kvae utkok hvis treverket ikke er ferdig «blødd».

Viser et typisk Kvae/harpiks utslag

Under her ser man to bilder av samme vegg. Her har en fulgt produktets FDV i forhold til eventuelle tiltak man kan gjøre for Kvae/harpiks utkok. Vi gjør oppmerksom på at det er ingen garanti for at kvae/harpiks kan komme igjen til tross for behandlingen som er gjennomført. Kvae og harpiks er ikke reklamasjons berettiget.

Kvae utkok Før behandling.

Kvae utkok etter behandling.