Marnar Bruk

Aktuelt

Aktuelt Dagsturhytta Agder!

Dagsturhytta Agder!

Agder Fylkeskommune har i samarbeid med Sparebankstiftelsen SR-Bank satt i gang et prosjekt for å få satt opp 25 attraktive og like dagsturhytter innen 2025!

Hensikten med dagsturhyttene er å skape attraktive turmål som kan bidra til at flere kommer seg ut på tur i hverdagen der de bor! Målet er at dette skal gi mer friluftsliv, økt fysisk aktivitet og gode naturopplevelser for fastboende og tilreisende i Agder. alle 25 kommunene i Agder har gjort vedtak om at de ønsker å sette opp dagsturhytte i sin kommune! Marnar Bruk skal levere Royalbehandlet kledning i fargene Nordisk Sort og Leirgrå.  Oppstarten av byggearbeidet skjer i september 2022 og siste hytte skal være ferdig oppført innen mai 2024.

Marnar Bruk er stolte over at vi får lov til å levere til et slikt prosjekt! Vi gleder oss til å se ferdig resultat og ikke minst bruke hyttene selv! Fantastisk arbeid av Agder Fylkeskommune og Sparebankstiftelsen SR-Bank!

Foto: Feste Sør A/S

For mer informasjon finner du på Dagsturhytta Agder – Agder fylkeskommune (agderfk.no)