Marnar Bruk

Sommer 2024 vil Marnar Bruk AS holde feriestengt i uke 29 og 30  ☀️🏝️ 

Søk
Lukk denne søkeboksen.
Søk
Lukk denne søkeboksen.

Kvae/harpiks – hva er dette?

Harpiks er en naturlig del av treet og en viktig faktor på kvaliteten og levetiden av materialene. Harpiksutslag kan forekomme i perioder, men vil som regel forsvinne igjen. Været vil ha stor innvirkning på dette.
Seksjoner:

Kvae og harpiksutslag

En naturlig del av treverket

Kvae finnes helt naturlig i furu, men i varierende mengder. Tradisjonelt regnes kvaen som et gode fordi harpiksen har en konserverende virkning på trevirket. Innholdet av kvae i furu kan variere betydelig, fra 2% helt opp til 40%. Selv om vi koker ut mye av kvaen gjennom royalprosessen, klarer en ikke alltid å koke ut alt.

Hvite og gule flekker 

På montert Royalimpregnert kledning eller terrasse, kan man enkelte ganger se at noe av den resterende kvaen vil kunne komme ut av treet. Særlig rundt kvister og på margen kan dette ses som en hvit eller gråaktig hinne. Områder hvor trelasten er mye eksponert for sollys er særlig utsatt. En varm overflate vil normalt utsondre mer kvae enn en kald overflate. Mørke farger har også et høyere varmeopptak enn lyse farger, og vil derfor være mest utsatt for videre utkok av kvae. Hvor mye kvae som utsondres fra trevirket og hvor lenge dette vedvarer er vanskelig å si. Det avhenger av hvor mye som allerede finnes i trevirket, samt temperaturforholdene. 

Hvordan fjerne kvae og harpiks

Hvordan behandle kvae/harpiksutslag

Normalt vil naturen selv sørge for å fjerne dette med vær og vind. Gjennom observasjoner ser vi at dette normalt tar ett år dersom trevirket får stå i fred. Harpiksutslag er normalt, og gir ikke rett til reklamasjon. Utslaget vil vanligvis forsvinne av seg selv over tid.

Ønsker du en raskere prosess kan du skrape eller børste bort kvaen med en stivbørstet kost (ikke stålbørste). Deretter vaskes overflaten for å få bort støvet som sitter igjen. Dette kan tilpasses til årlig vask, og om det er ønskelig kan de felter som har mye kvae utkok reoljes. Det gjøres oppmerksom på at en reoljing kan medføre nye kvaeutkok hvis treverket ikke er ferdig «blødd».

Ubehandlet harpiksutslag med et års mellomrom. Naturen har selv ordnet opp og harpiksen er nesten helt borte.

Før og etter behandling for kvae/harpiks

Under ser en to bilder av samme vegg. Her har en fulgt produktets FDV i forhold til eventuelle tiltak man kan gjøre for kvae/harpiks-utkok. Vi gjør oppmerksom på at det er ingen garanti for at kvae/harpiks kan komme igjen til tross for behandlingen som er gjennomført. 

Kvae utkok før og etter behandling.