Marnar Bruk

Sommer 2024 vil Marnar Bruk AS holde feriestengt i uke 29 og 30  ☀️🏝️ 

Søk
Lukk denne søkeboksen.
Søk
Lukk denne søkeboksen.

FAQ – ofte stilte spørsmål

Vi får ofte spørsmål om hva som er så spesielt med Marnar Bruk Royal, hvilke festemidler en bør bruke og hvor lenge fargen varer. Her har vi samlet en rekke spørsmål og svar, eller FAQs som det også ofte kalles.

Våre kunder lurer på:

Vi bruker materialer av furu som først er vanlig trykkimpregnert (CU) for så å bli kokt i en linoljebasert løsning. Dette gir et stabilt materiale med lang levetid. Marnar Bruk Royal kan leveres med sju forskjellige farger.

Det får du hos de fleste byggevareforhandlerne. Hvis de ikke har det på lager så kan de bestille det for deg. Finn din nærmeste forhandler her.

Vi kaller det vedlikeholdsvennlig. Det er kun generell husvask og kosmetisk oppfrisking som behøves.

Det er noe dyrere i innkjøp enn f.eks. grunnet eller vanlig impregnert, men husk at Marnar Bruk Royal er ferdig på fasade og terrasse. Du slipper kostnader ved å male/beise. Derfor blir det et lønnsomt valg. Royal er rimeligere enn andre tilsvarende produkter.

Dette er helt avhengig av hvor mye påkjenning treverket blir utsatt for, og hvilken farge du velger. Terrasse og andre glatthøvlede overflater krever hyppigere oppfrisking. Vi har også RO.0 Værgrå som er uten fargepigment og som vil gråne naturlig.

Marnar Bruk Royal har transparente farger hvor trestrukturen skal komme til syne. Det kan derfor være ulik farge fra et bord til et annet, noe som gir et fint spill på fasaden eller terrassen. Skal du ha noe som er mer dekkende så bør du vurdere et malt produkt.

Om du vil bruke spiker eller skruer er opp til deg men vi anbefaler A2 rustfrie eller A4 syrefaste festemidler.

Harpiks er en naturlig del av treet, men er en viktig faktor på kvaliteten og levetiden av materialene. Harpiksutslag kan forekomme i perioder, men vil som regel forsvinne igjen. Været vil ha stor innvirkning på dette. Alternativt må dette skrapes bort.

Teknisk levetid er 60 år. Ref vår EPD.

Marnar Bruk Royal er et godkjent ECO product. Det er den eneste metoden som vurderer byggevarens faktiske miljøegenskaper basert på en tredjepartsverifisert miljødeklarasjon (EPD). ECOprodukt er sidestilt med Svane i Breeam NOR prosjekter (Sertifisering av bærekraftige bygg).

Råstoffet kommer fra vårt eget sagbruk Byglandsfjord Sag eller andre PEFC godkjente leverandører i Norge og Sverige. Marnar Bruk AS er 100% PEFC sertifisert.

Vi anbefaler at du smører kappflatene med royalolje eller tilsvarende for å hindre vanninntrenging i treet og bevare det kosmetiske uttrykket. Dette kan du bestille sammen med materialene.

Anbefalt monteringsmellomrom på terrassebord er ca. 1-3 mm mellom hvert bord, da et Royal bord vil bevege seg mindre enn annet impregnert trevirke. Husk også at riller skal alltid monteres med rillesiden opp.

Det enkle svaret her er: Ja, kledning fra Marnar Bruk Royal er godkjent. Marnar Bruk Royal er klassifisert i brannklasse E, og kan brukes på det meste som bygges i tre. Ved mindre prosjekter kjører du en analyse av bygget ditt via det digitale verktøyet Branntrygg.no. Er det snakk om et større prosjekt der det må utarbeides brannkonsept, tar brannrådgiver dette inn i konseptet.

Under finner du noen viktige punkter vedrørende Branntrygg: 

  • Overflatekledning er i utgangspunktet et lite avvik i et brannkonsept
  • Branntrygg er en standardisert og forhåndsdokumentert fraviksanalyse
  • Branntrygg kan brukes av aktører som er sentralt godkjent i tiltaksklasse 1 og 2,
    på bygg i brannklasse 1 og 2, risikoklasse 2,3,4 og 6.
  • Verktøyet finner du på Branntrygg.no

Marnar Bruk Royal er enkelt forklart trevirke som er fremstilt for å tåle det tøffe nordiske klimaet. Selve prosessen består av to trinn hvor vi først trykkimpregnerer råstoff av furu. Her blir impregneringssalter, som beskytter mot sopp og insekter, presset helt inn til kjerneveden under trykk. Når treet er ferdig trykkimpregnert kan oljeprosessen starte. Trevirket flyttes da til en vakuumtank som fylles med varm olje. Vakuum i tanken gjør at vannets kokepunkt reduseres til ca. 60 grader. Dette fører til at vannet trekkes ut av treet, og cellene i trevirket erstattes med olje. Oljen fyller porene i treet og blir presset 1-3 mm inn i treets overfalte, og helt opp til 15-20 mm i endeveden. Prosessen avsluttes ved at olje pumpes ut av tanken og materialene blir tørket i vakuum. Dette gir trevirket en ekstrem råtebeskyttelse, fører til mer stabilt tilvirke og lang levetid.

Royal olje består av linolje med eller uten pigment. Royal oljen fyller porene i treet og blir presset 1-3 mm inn i treets overflate og helt opp til 15-20 mm i endeveden. Royal oljen kommer i 6 forskjellige farger, der fargen vi kaller «Værgrå» er uten pigmenter og vil gråne naturlig gjennom vær og vind.

Vi anbefaler å bruke Marnar Bruks vedlikeholdsolje, som kommer i alle fargene vi tilbyr. Dette er den samme oljen som vi bruker i vår egen royalproduksjon. Av kosmetiske hensyn kan en friske opp pigmentet basert på egen forventning til estetikk. Når dette gjøres blir også ny olje tilført overflaten, noe som igjen bidrar til å opprettholde kvaliteten. Dersom du ikke velger å vedlikeholde av kosmetiske grunner, bør du – for å erstatte olje som utlakes gjennom vær og bruksslitasje – påføre ett strøk Royalolje en gang mellom 5-30 år etter montering. Tidsintervallet her vil avgjøres av hvor værutsatt overflaten er.  Ny olje påføres som annen type overflatebehandling;  bruk kost, rulle eller sprøyte.

Du må regne 8,2 løpemeter pr. kvm.

Marnar Bruk | Royal kledning produseres av høvlet trevirke av furu og med uhøvlet forside, og leveres i mange ulike varianter og profiler. I tillegg til å være trykkimpregnert med en CU-basert vannløselig saltimpregnering, blir kledningen kokt i en royalolje under vakuum. Denne behandlingen gir en tilnærmet vannavvisende overflate da oljen trekker inn i cellene i treet, og reduserer fuktvandring i treet. Dette gir en økt dimensjonsstabilitet, mindre fuktbevegelse, ekstrem råtebeskyttelse og lang levetid.

Først og fremst fordi Royal er fremstilt med tanke på lang levetid i vårt tøffe, nordiske klima. Royal er ferdig behandlet ved levering; klart til montering og bruk, ingen toppstrøk nødvendig. Behandlingen reduserer fuktopptak, noe som gir et mer stabilt trevirke. Ekstrem råtebeskyttelse, lang levetid, og flere forskjellige farger å velge mellom.

Vi anbefaler å bruke godkjente håndverkere, da de har førstehåndskunnskap om hva som kreves – og ikke minst faglærte i sitt yrke. Det å bytte kledningen krever en del utstyr, og kan også kreve en del dokumentasjon.

Terrassebordene bør vaskes minimum en gang i året, helst om våren, for å fjerne skitt, overflatesopp, og eventuelle fargepigmenter som kan ha løsnet på overflaten. Skitt fjernes enkelt med lett spyling ved bruk av hageslange og uten bruk av kjemiske midler. Overflatesopp fjernes ved vask, og det påføres et soppmiddel før eventuell påføring av ny olje med eller uten pigmenter.

Royal kan behandles med andre overflateprodukter dersom en i utgangspunktet ønsker annen farge enn de opprinnelige royalfargene, men dette bør ikke gjøres før trevirket har stått i montert minst ett år. Dette er for å unngå gjennomblødning av kobberstoff fra impregneringen. Det anbefales å påføre ett grunningsstrøk, la dette få stå noen måneder før dekkstrøk påføres. Furu er rik på harpiks, og harpiks gjennomslag ved kvist kan forekomme og bli synlig spesielt på lyse malingsfarger. Om man velger å bruke andre overflateprodukter enn Royalolje på trevirket, vil man endre produktets egenskaper som gjør at garanti og vedlikeholdsintervall som anbefalt for Royal-produkter ikke lenger vil gjelde.

Royalprodukter er kun ment for utvendig bruk. Produktet skal ikke brukes inne, da det kan avgi lukt. Den er ikke farlig, men lukten vil sitte i bordene en tid – spesielt innendørs.