Marnar Bruk

Aktuelt

Aktuelt Ny versjon av verktøyet «Branntrygg» kommer i 2022

Ny versjon av verktøyet «Branntrygg» kommer i 2022

RISE Fire Research AS har gjennomført nye omfattende storskalatester av de branntekniske egenskapene for trekledninger med ulik behandling. Her har man sett på hvilken betydning ulike behandlinger har for bl.a. spredning av brann i hulrom i luftede fasade. Rapporten fra RISE med vurderinger og resultater er ikke ferdigstilt. Rapporten er viktig underlag for å kunne videreutvikle verktøyet «Branntrygg» med flere bygningstyper. Derfor vil en ny versjon av «Branntrygg» ikke være klar før våren 2022.

Link for mer informasjon.