Marnar Bruk

Aktuelt

Aktuelt Kartlegging av problemstilling brannklasse Royal kledning

Kartlegging av problemstilling brannklasse Royal kledning

Marnar Bruk AS har blitt gjort oppmerksom på at brannklassifisering av Royal behandlet kledning må ha en gjennomgang.

Vi har etter tidligere råd fra Treteknisk institutt klassifisert Royalbehandlet kledning som D-s2-d0, som er aksepterte verdier for ubehandlet gran og furu. Det er nå avklart at dersom kledning blir påført en overflatebehandling må det gjøres en brannprøvning. Denne brannprøvningen skal nå gjøres av Marnar Bruk på godkjente testlaboratorier.

I praksis er det tilnærmet ingen som benytter ubehandlet trekledninger på fasader. Så slik vi ser det er den problemstillingen som nå har blitt kjent lik for alle overflatebehandlede kledninger så lenge det ikke er benyttet produkter som er testet. Det vil i praksis si at all kledning som får en overflatebehandling, og som benyttes på fasader hvor det stilles krav om brannklasse må testes.

Marnar Bruk AS har sin egen produksjonsprosess, og sine egne utvalgte leverandører av nødvendige tilsetningsstoffer. Vi vil sammen med disse gjøre vårt ytterste for å fremskaffe nødvendig dokumentasjon slik at vår ytelseserklæring skal sammenfattes med gjeldende krav.

Vår historie som produsent av Royalbehandlede produkter går tilbake til 1976. Da startet vår produksjon i Mandal, og vi har til hensikt å fremskaffe våre produkter også i remtiden. Men på bakgrunn av den usikkerheten som er skapt i markedet vil vi for ordens skyld revidere vår ytelseserklæring.