Marnar Bruk

Aktuelt

Aktuelt Brannsikkerheten i boliger med royalbehandlet trekledning er vurdert av SINTEF

Brannsikkerheten i boliger med royalbehandlet trekledning er vurdert av SINTEF

SINTEF har vurdert brannsikkerheten i boligbygninger med royalbehandlet ytterkledning, der kledningen er benyttet med antagelsen om at den tilfredsstiller preakseptert ytelse D-s3,d0.

Link til SINTEF.