Råstoffsituasjonen

Hva er råstoff og hvorfor er det en vanskelig situasjon rundt dette?

Året 2020 ble ikke helt som noen hadde forestilt seg da Covid-19 slo inn over oss. Som på alle andre området har Covid-19 preget oss i bygge bransjen, og den vil fortsatt påvirke oss fremover. Ved å følge de tiltak som har kommet fra Helsemyndighetene med tanke på smittevern har Marnar Bruk klart å opprettholde normal produksjon gjennom vår og sommer.

Det vi ikke hadde forutsett var at det på grunn av Koronasituasjonen skulle oppstå et vakuum i markedet på råstoff siden. Råstoff er det vi betegner som trevirke til Royalproduksjon. Det er rett og slett utfordrende å få tak i det råstoff/trevirke vi trenger med tanke på produksjon av Royal impregnert trevirke. Dette fører dessverre til forsinkelser, og usikkerhet rundt leveringstid. For å forklare hvor vilt det har vært gikk markedet tomt for terrassebord allerede i April!

Våre anlegg går fortsatt for fullt og produksjonen produserer gjennom to skift slik at ditt prosjekt skal kunne bli ferdig i tide! Vi jobber på spreng for å skaffe nok råstoff, men det går noe saktere enn normalt, og det er mer uforutsigbart hvilke typer råstoff som til enhver tid er tilgjengelig.

Vi vil dele denne informasjonen med tanke på at du som proffselger eller utførende må være ute i god tid med tanke på dine prosjekter! Planlegg dine prosjekter i god tid ved å bestille for senere levering slik at du ligger i forkant! Situasjonen på råstoff vil sannsynligvis følge med ut i 2021.

Mvh

Marnar Bruk AS